Голяма къща

Голяма къща

Тази машина може да работи с капсули с награди от 11 до 70мм., както и със скачащи топчета със същите размери. Автоматът се отличава с атрактивен дизайн и покрив – галерия, където могат да бъдат изложени продуктите – награди.

Tехнически параметри:
Височина: 167см.
Ширина: 52см.
Дълбочина: 35 см.
Тегло: 30 кг.
Вместимост: x 16 mm: 6000бр./ х27мм: 1000бр./ х32мм.: 800бр/ х50мм: 200бр.